Natuur als bron van inspiratie

Natuurliefhebber en bergwandelaar.

 

Ik kon mij deze zomer moeilijk losmaken van de schoonheid van het berglandschap. Ik voel alweer heimwee naar de bergen. Hoe ga jij om met situaties waarin jij je moet losmaken van iets dat je dierbaar is en welke manieren heb jij om daar mee om te gaan?

Dat een coping stijl (manier van omgaan met problemen en gebeurtenissen; UCL: Utrechtse Coping Lijst ©) bij verliessituaties onder bepaalde omstandigheden kan veranderen, is mij de laatste tijd opgevallen. Marian kwam bij De Levensboom Delft omdat zij hulp zocht bij het omgaan met haar verlies: Haar beide ouders waren kort op elkaar overleden. Zij liet in eerste instantie vooral optimisme en relativisme zien: “Het komt zeker weer goed” en “Kijk maar, dit is positief”. Bij mij zocht ze naar steun om de controle over haar situatie te behouden in het omgaan met haar zoon en welke acties zij kon ondernemen om zich te oriënteren op haar herstel.

Tijdens de afspraken daarna, kwam tijdens een wandeling in de natuur, een hele andere oriëntatie naar voren: De weemoed naar haar jeugd, de twijfels over zichzelf en de angst voor de dood. Het overlijden van haar beide ouders had haar geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan en dit riep bij haar veel angst op. Het meest angstaanjagende aan de dood vond zij vooral dat zij niet alles uit het leven haalde wat zij graag wilde. Een angst die zij ook bij één van haar ouders had gemerkt, en die nu des te meer voelbaar was.

Een wandeling in de natuur deed haar herinneren aan haar jeugd, de verhalen en gewoontes die er waren en datgene wat zij daarvan belangrijk vond om door te geven aan haar zoon. Het gevoel iets te kunnen doorgeven, iets dierbaars wat zij meegekregen had van haar ouders, bracht haar steun en rust. Ook kwam duidelijk naar voren dat ze een zeer grote wens had om ten volle te leven en samen onderzochten we de mogelijkheden om haar leven te verrijken.

De natuur geeft mij als rouwtherapeut metaforen die ik kan gebruiken in contact met de ander en geeft mij daardoor veel inspiratie. De natuur biedt troost en creativiteit, geeft inzicht, rust en vreugde. Genoeg redenen voor mij om het regelmatig op te zoeken.

N.B. De besproken situaties zijn met toestemming van de betrokken persoon in de Levensletter opgenomen.