Rouw

Rouw kleinRouw bij kinderen en hun ouders/verzorgers

Als er iemand in het gezin dood gaat, verandert er zo veel in het leven van alle gezinsleden. Ieder zal anders reageren op het enorme gemis. Vaak is het voor de ouder moeilijk om vanuit zijn of haar eigen verdriet, ook het kind te begeleiden in deze situatie. Het kan voorkomen dat het kind de plek van de ouder gaat innemen, of zich juist gaat afzonderen. Door meer zicht te krijgen op ieders plek in het gezin, kan meer begrip ontstaan voor elkaar. Ook kan ik begeleiden bij het spel ‘Alle sterren van de hemel’, dit geeft meer openheid en steun voor elkaars situatie.

 jonge kinderenJonge kinderen

In het leven kunnen ook hele jonge kinderen te maken krijgen met een verlies. Alles is veranderd maar ze kunnen er nog geen woorden aan geven. Het jonge kind uit zich in onrust, zoals veel huilen, weer in de broek plassen of opvallend aanhankelijk gedrag. Dit kunnen uitingen zijn van het niet begrijpen van de situatie maar er wel veel van voelen. In mijn praktijk geef ik begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. De begeleiding aan de kinderen gaat spelenderwijs en vaak zijn ouder(s) daar gewoon bij aanwezig. Met behulp van gericht spel kan het kind de gebeurtenis in zijn of haar leven een plek geven. Vaak komt er dan vanzelf wat meer rust.

Kinderen en jongeren

Na een kennismakingsgesprek komen jongeren meestal zelf. Ik probeer zo goed mogelijk te kijken en te luisteren naar wat het kind/de jongere mij vertelt, om met hem of haar samen te kijken naar waar ik tot hulp en ondersteuning kan zijn. Het is hun verhaal waar het om gaat. Kinderen/jongeren zijn vaak erg wijs en weten goed waar ze vastlopen. Meestal beginnen we te kijken naar de plaats van het kind in het gezin, dit geeft vaak al veel duidelijkheid. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen zoals tekenen, kaartenspellen, verhalen en gedichten voorlezen/schrijven. Ik merk bij kinderen vaak dat het werken met creatieve middelen ondersteunend is bij een gesprek. Na drie tot zes bijeenkomsten is er een evaluatiegesprek met het kind/jongere en de ouder(s). Hierbij bespreken we hoe de begeleiding verloopt en hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien.

Ontmoetingsgroep Jongeren en rouw op aanvraag

https://www.delftopzondag.nl/nieuws/advertenties/88425/groepsbijeenkomsten-jongeren-en-rouw-