Pauline

PaulinePauline is deskundig op het gebied van verlieservaring en orthopedagogiek. In haar praktijk De Levensboom Delft begeleidt zij kinderen, jongeren en volwassenen rondom het thema verlies door ziekte, overlijden en/of scheiding. Zij is getrouwd met Frank en zij is moeder van 3 opgroeiende kinderen.

“Ik weet uit eigen ervaring hoe ingewikkeld en pijnlijk het is met verlies te leven en verstrikt te raken in je gevoel. Mijn moeder is na een langdurige ziekte overleden en mijn vader jaren erna. Ook bij mijn eigen kinderen merk ik hoe belangrijk het is dat ze de ruimte krijgen om op hun eigen manier uiting te geven aan hun gevoelens.

Mijn professionele loopbaan ben ik begonnen in de gezondheidszorg waar ik jaren heb gewerkt als oncologieverpleegkundige en docent verpleegkunde. In 2010 studeerde ik af in de Orthopedagogiek en werkte als leerkracht voor meervoudig gehandicapte en chronisch zieke kinderen. Verliessituaties spelen een rol in mijn werk en in mijn persoonlijke leven. In december 2015 heb ik de opleiding tot verliesbegeleider Kinderen & Jongeren bij het Land van Rouw (www.landvanrouw.nl) afgerond, waarmee ik mij specifiek in dit thema heb gespecialiseerd.

Naast haar praktijk is Pauline momenteel werkzaam als coördinator Humanitas Steun bij rouw en verlies in Rijswijk en begeleidt zij Villa Debora in inloophuis Debora te Delft.

Ik ben graag vooraf duidelijk in wat je van mij kunt verwachten en wat niet; veiligheid en eerlijkheid, vind ik heel belangrijk. In mij vind je een mens die kundig en betrokken is en tevens ook gezelligheid en warmte biedt.

Zie mij als NVO-pedagoog 1 mei 2018: https://ikkanhet.nl/pauline-het-directe-is-vaak-te-pijnlijk-en-te-groot/

In het december(2017) nummer van het blad keerpunt staat een artikel genaamd "Een schatkist aan beeldende en creatieve interventies". Mocht je deze willen teruglezen klik dan hier.

Ben je verder geïnteresseerd in mij dan kun je informatie vinden op mijn Linked-in pagina of gewoon even bellen (zie contactpagina).”