Tarieven en registratie

Tarieven

Voor een intake/ kennismaking wordt €50,- per uur gevraagd. Voor begeleiding, advies en training wordt op basis van intake en overleg een passende offerte samengesteld.

Indicatie: Individuele begeleiding €85,-/uur.

De Levensboom Delft is niet BTW-plichtig voor gezondheidskundige handelingen zoals begeleiding en advies, maar wel BTW-plichtig (21%) voor training en aanverwante werkzaamheden. Tarieven zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten.

Registratie, vergoedingen en klachtenprocedure

Pauline Stadhouders is oncologie verpleegkundige (BIG geregistreerd, 99008460230) en gespecialiseerd in de psycho-sociale zorg, lid van V&VN (Verpleegkundige & Verzorgenden Nederland, Lidnummer 350541), als orthopedagoog lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en opgenomen in het register voor de registratie NVO-Basis-Orthopedagoog en de NVO Basisaantekening diagnostiek ( LdJ/10172) en tevens in het register SKJ met registratienummer 120004595 www.skjeugd.nl

Pauline is als therapeut lid van de beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen), met NVPA lidnummer: 103537 en ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ met licentienummer: 214107R

De NVPA heeft afspraken met zorgverzekeraars, zie daarvoor op de website https://nvpa.org/zorgverzekering. Als je aanvullend verzekerd bent, wordt de begeleiding bij de praktijk De Levensboom Delft vaak gedeeltelijk en soms geheel vergoed, afhankelijk van jouw polis. Je kunt dat het beste zelf aanvragen. Je hebt geen verwijzing van de arts nodig. Je wordt geadviseerd dit voor de start van de behandeling na te gaan bij jouw verzekeraar. Pauline als zorgverlener en De Levensboom Delft als praktijk hebben AGB codes die je kunt doorgeven om een mogelijke (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen. 

Begeleiding kan mogelijk ook betaald worden vanuit de Impuls voor rouwbegeleiding van het Netwerk Integrale Kindzorg https://www.nikhollandrijnland.nl/impuls-geestelijke-verzorging-rouw-en-verliesbegeleiding waar De Levensboom Delft is aangesloten of vanuit een persoonsgeboden budget (PGB) of budget vanuit het sociale domein als je daarover beschikt.

Pauline is als docent geregistreerd bij het centraal register kort beroepsonderwijs https://www.crkbo.nl/Register/Docenten

Tevens kun je als cliënt gebruik maken van de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. www.p3nl.nl Dit alles voortvloeiend uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg die per 1 januari 2017 in werking is getreden, waaraan alle zorgaanbieders moeten voldoen.

Hierbij de AVGprivacyverklaring in het kader van de AVG.