In het volle licht

Kernwaarden groeien in het volle licht

 

Steven, een man van 42 jaar komt in mijn praktijk. ‘Door mijn scheiding heb ik alles verloren waar ik zo van hield.’  Lange tijd hebben hij en zijn partner met hulp van een mediator geprobeerd de relatie te redden, maar alle moeite ten spijt. Inmiddels is Steven verhuisd. De hond die hij als schrale troost aan de relatie heeft overgehouden, heeft hij meegenomen en zit als trouwe metgezel aan zijn voeten.

Steven ervaart de scheiding als een groot verlies: Verlies van zijn geliefde, verlies van haar familie en vrienden, van een warm nest, van het huis dat hij zo zorgvuldig heeft onderhouden, van toekomst, verwachtingen en verlangens, verlies van zijn trots. Het liefst sluit hij de relatie zo snel mogelijk af, om zich weer te focussen op een nieuw leven en wellicht met een nieuwe partner. Waarom lukt dat niet? Zo is hij er toch altijd mee omgegaan?

Verliezen die Steven in zijn leven heeft meegemaakt zijn eerdere relaties èn zijn vader die op jonge leeftijd is overleden. Hij heeft nooit zo bewust beseft, wat het verlies van zijn vader uiteindelijk voor impact heeft gehad op hem. Destijds heeft hij zich vrij snel aangepast aan de situatie en liet hij wenselijk gedrag zien: zwijgen, flink zijn en geen last bezorgen. Hij heeft de beloning op het flink zijn als liefde en erkenning ervaren, waar hij zo’n behoefte aan had als kind. En waar hij nog steeds behoefte aan heeft. Maar nu lukt het aanpassen en doorgaan hem niet meer. En ‘flink zijn’ blijkt niet zinvol meer. Er zijn angsten voor eenzaamheid en verdriet om wat hij verloren heeft. Het verhaal van toen waar nu het licht op schijnt, zijn eigen geschiedenis, maakt hem bewust hoe bepalend dat voor het leven is wat hij nu leeft.

Voor de volgende bijeenkomst gaat hij werken aan een brief over afscheid van de relatie. Vooraf voorgestelde onderwerpen en vragen leiden hem. Het helpt hem om zich meer bewust te worden van zijn wensen en situatie, om het afscheid meer vorm te geven en daar beter mee om te kunnen gaan.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst kan Steven moeiteloos bepalen wat hij belangrijk vindt voor zichzelf en voor in een (mogelijk) toekomstige relatie. Uit de kernwaarden kiest hij zijn eigen overtuigingen die hem focussen op zichzelf. Drijfveren die bepalen wat hij belangrijk vindt: Eerlijkheid, vertrouwen, liefde.

Wat zijn jouw eigen kernwaarden? Hoe zijn deze ontstaan, hoe bepalen deze waarden jouw leven en welke invloed hebben ze in jouw relatie(s)? Als je je hiervan bewust bent en dit in het volle licht zet, geeft dit inzicht en richting in je leven. Ik nodig je van harte uit om deze oefening te doen!

Lieve groet, Pauline